Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stranda ungdomsskule
Hevsdalsvegen 50
6200 STRANDA
Org.nr 974617951
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stranda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 20,1 20,7 20,4 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 8,4 7,3 6,8 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,4 91,0 85,3 80,0 79,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 7,7 7,2 7,4 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 11,1 9,7 9,1 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,3 16,6 15,3 11,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 304 11 062 11 548 11 530 11 530
Undervisningstimer totalt per elev 55 78 90 96 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no