Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stranda kommune
Kommunenr 1525
Alle grunnskoler med adresse i Stranda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 58,9 66,1 63,2 67,2 67,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,2 8,8 8,0 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 9 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,4 76,1 68,5 55,6 75,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 10,3 11,4 12,9 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,2 10,1 9,0 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 10,5 9,4 8,8 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 13,4 13,3 11,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3 12,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 97,9 96,7 97,1 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 36 907 39 908 39 767 42 633 43 396
Undervisningstimer totalt per elev 70 77 80 89 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no