Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stranda kommune
Kommunenr 1525
Alle grunnskoler med adresse i Stranda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 58,6 58,9 66,1 63,2 67,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,2 9,2 8,8 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,9 84,4 76,1 68,5 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 10,6 10,3 11,4 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,6 10,2 10,1 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 13,7 10,5 9,4 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,8 13,4 13,3 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 94,4 97,9 96,7 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 39 338 36 907 39 908 39 767 42 633
Undervisningstimer totalt per elev 71 70 77 80 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no