Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strand skole
Strand
8406 SORTLAND
Org.nr 975288269
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 588
Undervisningstimer totalt per elev 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no