Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strand skole
Strand
8406 SORTLAND
Org.nr 975288269
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Strand skole 10,8 12,7 12,1 12,6 13,1
Sortland - Suortá kommune 133,4 131,3 138,8 136,9 138,8
Nordland fylke 3 035,2 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Strand skole 8,0 7,7 8,8 8,7 9,6
Sortland - Suortá kommune 10,8 11,1 10,0 10,0 9,9
Nordland fylke 10,2 10,3 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Strand skole 4 4 4 6 4
Sortland - Suortá kommune 29 29 29 27 32
Nordland fylke 467 462 495 539 535
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Strand skole 18,2 20,2 22,2 15,3 26,6
Sortland - Suortá kommune 44,4 44,0 43,2 45,2 38,2
Nordland fylke 59,2 59,3 55,0 50,4 50,4
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Strand skole 41,5 33,9 35,9 50,4 31,8
Sortland - Suortá kommune 21,8 22,2 20,8 19,9 23,3
Nordland fylke 15,4 15,6 16,3 17,5 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Strand skole 8,1 7,7 8,9 8,9 9,9
Sortland - Suortá kommune 11,3 11,5 11,1 10,9 11,1
Nordland fylke 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Strand skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sortland - Suortá kommune 13,5 13,9 11,2 11,6 11,1
Nordland fylke 11,7 11,7 11,4 11,7 11,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Strand skole 10,7 10,5 10,4 10,9 13,3
Sortland - Suortá kommune 14,5 15,2 14,0 14,1 14,5
Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Strand skole 11,8
Sortland - Suortá kommune 13,0
Nordland fylke 12,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Strand skole 15,3
Sortland - Suortá kommune 14,5
Nordland fylke 14,1
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Strand skole 0,0
Sortland - Suortá kommune 16,8
Nordland fylke 15,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Strand skole 100,0 92,9 90,8 88,1 91,9
Sortland - Suortá kommune 90,4 89,7 87,9 86,5 88,9
Nordland fylke 95,9 95,1 92,7 93,1 93,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Strand skole 7 536 8 374 8 064 8 222 8 588
Sortland - Suortá kommune 84 497 82 305 88 869 87 646 88 366
Nordland fylke 1 924 508 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Strand skole 93 96 84 85 77
Sortland - Suortá kommune 66 64 71 71 72
Nordland fylke 70 69 71 72 73
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no