Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strand skole
Strand
8406 SORTLAND
Org.nr 975288269
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,7 12,1 12,6 13,1 11,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,8 8,7 9,6 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,2 22,2 15,3 26,6 33,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,9 35,9 50,4 31,8 29,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7 8,9 8,9 9,9 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 10,4 10,9 13,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 90,8 88,1 91,9 84,6
Lærertimer som gis til undervisning 8 374 8 064 8 222 8 588 7 143
Undervisningstimer totalt per elev 96 84 85 77 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no