Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strand Oppvekstsenter - Avd skole
7247 HESTVIKA
Org.nr 974560380
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 7,2 11,3 8,8 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,8 7,1 8,1 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,9 59,6 65,8 55,6 31,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 15,8 10,1 14,1 27,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 10,0 7,9 8,4 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 13,0 10,8 9,2 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 149 5 149 7 770 6 281 4 908
Undervisningstimer totalt per elev 77 76 104 91 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no