Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Strand barne- og ungdomsskole
Vingsandveien 3
7740 STEINSDALEN
Org.nr 975282597
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Osen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 12,9 12,9 12,9 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 8,1 8,3 7,9 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,4 48,7 50,3 36,4 43,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,9 14,6 14,6 19,1 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 9,0 9,0 7,7 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 8,9 10,6 11,9 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 10,2 11,1 10,7 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,7 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,8 100,0 100,0 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 7 745 8 132 8 132 8 132 8 422
Undervisningstimer totalt per elev 78 88 86 90 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no