Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stovner skole
Stovnerfaret 17
0982 OSLO
Org.nr 974590212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 44,3 45,3 43,7 45,9 46,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 15,6 15,6 14,3 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 124,9 118,0 117,1 100,9 87,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 11,4 11,7 12,5 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 17,0 16,6 15,7 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 19,4 19,0 18,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 98,3 95,7 98,4 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 27 589 29 076 28 443 29 811 30 839
Undervisningstimer totalt per elev 45 48 48 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no