Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stovner skole
Stovnerfaret 17
0982 OSLO
Org.nr 974590212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,3 43,7 45,9 46,8 48,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 15,6 14,3 13,7 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,0 117,1 100,9 87,7 89,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 11,7 12,5 13,9 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 16,6 15,7 15,1 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 19,0 18,1 16,9 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 95,7 98,4 91,4 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 29 076 28 443 29 811 30 839 31 208
Undervisningstimer totalt per elev 48 48 52 54 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no