Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storvik Oppvekstsenter avd skole - Avd skole (UTGÅTT)
8145 STORVIK
Org.nr 974545381
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gildeskål kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,2 3,0 2,6 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 6,3 5,9 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 85,7 25,4 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 7,1 22,3 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9 6,4 6,0 4,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 7,7 6,9 5,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 57,6 65,9 53,5 49,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 242 2 118 1 881 2 147
Undervisningstimer totalt per elev 125 118 125 165
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no