Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stortangen skole
Heggvollveien 6
7882 NORDLI
Org.nr 974626608
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lierne kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 14,1 13,1 12,6 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 6,8 6,7 8,4 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,7 51,6 49,7 54,7 43,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 11,3 12,1 13,7 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 6,7 6,9 9,4 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1 9,7 8,4 9,5 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 10,2 10,6 11,3 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7 9,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,7 96,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 500 8 519 8 453 7 918 7 902
Undervisningstimer totalt per elev 110 104 107 84 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no