Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stortangen skole
Heggvollveien 6
7882 NORDLI
Org.nr 974626608
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lierne kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,3 13,7 14,1 13,1 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 6,4 6,8 6,7 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,0 49,7 51,6 49,7 54,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 11,3 11,3 12,1 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,5 6,7 6,9 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 7,1 9,7 8,4 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 9,6 10,2 10,6 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,7 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 781 8 500 8 519 8 453 7 918
Undervisningstimer totalt per elev 94 110 104 107 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no