Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storøya skole
Forneburingen 300
1364 FORNEBU
Org.nr 998992265
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 24,3 29,3 28,1 36,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 15,5 14,8 17,8 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 614,6 279,4 383,3 324,5 396,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,3 5,2 3,7 5,2 3,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 15,1 14,6 17,8 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 16,3 17,1 22,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 36,9 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,2 80,3 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 259 16 834 20 691 19 858 24 750
Undervisningstimer totalt per elev 49 48 50 42 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no