Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storjord oppvekstsenter - Avdeling skole
Storjord
8275 STORJORD I TYSFJORD
Org.nr 975288013
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Tysfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 3,9 2,2 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 5,5 6,9 6,2 4,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,4 85,2 0,0 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 7,0 0,0 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 8,4 6,6 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,5 7,2 0,0 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 10,9 7,1 5,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 53,0 53,7 51,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 140 2 368 1 540 2 592
Undervisningstimer totalt per elev 126 103 118 144
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no