Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storjord Montessoriskole (privat)
Storjord E6 7153
8275 STORJORD I TYSFJORD
Org.nr 918542221
Privatskole
Grunnskole
Skoleeier: Storjord Montessoriskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,7
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 242
Undervisningstimer totalt per elev 149
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no