Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storhaug skole
Sandeidgata 25
4012 STAVANGER
Org.nr 974611430
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 22,7 25,6 26,5 36,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 18,0 15,4 16,1 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 156,9 104,7 117,6 86,7 121,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 15,0 11,5 16,1 8,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 18,0 15,6 16,1 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 19,5 17,4 18,6 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,6 92,1 97,4 85,7 83,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 806 14 710 16 742 17 101 22 981
Undervisningstimer totalt per elev 48 41 48 46 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no