Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storhaug skole
Sandeidgata 25
4012 STAVANGER
Org.nr 974611430
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 23,0 22,7 25,6 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 15,4 18,0 15,4 16,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,3 156,9 104,7 117,6 86,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 9,1 15,0 11,5 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 15,3 18,0 15,6 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 16,4 19,5 17,4 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 90,6 92,1 97,4 85,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 585 15 806 14 710 16 742 17 101
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 41 48 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no