Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storhamar skole
Fredrik Monsens Gate 52
2315 HAMAR
Org.nr 975289141
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 24,6 26,5 27,1 28,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 16,6 16,7 15,9 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,0 79,4 71,5 54,5 65,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 18,1 18,7 24,8 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 16,6 16,7 16,4 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 19,1 19,8 19,6 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 98,4 98,9 99,0 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 453 15 784 15 758 17 052 18 635
Undervisningstimer totalt per elev 46 45 45 47 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no