Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storhamar skole
Fredrik Monsens Gate 52
2315 HAMAR
Org.nr 975289141
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 24,7 24,6 26,5 27,1
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 16,3 16,6 16,7 15,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,6 79,0 79,4 71,5 54,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 17,4 18,1 18,7 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 16,2 16,6 16,7 16,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 19,0 19,1 19,8 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 98,8 98,4 98,9 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 203 15 453 15 784 15 758 17 052
Undervisningstimer totalt per elev 43 46 45 45 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no