Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storforshei barne- og ungdomsskole
Malmgata 26
8630 STORFORSHEI
Org.nr 975287033
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 15,7 15,8 14,6 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 10,1 10,2 11,3 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,2 41,4 41,7 62,9 42,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 23,3 23,2 16,5 25,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 9,7 10,2 11,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 14,2 13,8 15,0 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 14,2 14,6 15,0 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 88,0 88,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 693 10 448 10 557 9 375 9 089
Undervisningstimer totalt per elev 89 69 69 62 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no