Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storetveit skole
Storetveitvegen 125
5231 PARADIS
Org.nr 974738619
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,2 32,5 32,2 29,3 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 14,2 14,7 14,7 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 209,5 202,0 205,5 207,2 339,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 6,2 6,2 6,1 3,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,8 18,9 19,5 19,6 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,8 21,5 22,1 20,7 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 511 18 683 18 400 16 629 17 861
Undervisningstimer totalt per elev 44 46 45 45 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no