Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storelva skole
Nedre Storvollen 5
9104 KVALØYA
Org.nr 979446373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 39,1 32,3 32,8 31,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 11,9 13,8 13,6 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 3 5 8 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,7 157,9 84,7 49,6 52,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 6,8 14,6 24,3 23,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 13,2 16,0 15,0 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 11,7 12,8 14,0 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 15,6 19,4 19,1 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 984 25 259 20 616 20 915 19 934
Undervisningstimer totalt per elev 51 60 52 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no