Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Storebø skule
Uteflorsvegen 12
5392 STOREBØ
Org.nr 975287920
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Austevoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 24,1 24,1 24,4 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,5 12,8 13,9 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,5 52,2 46,1 47,8 43,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5 22,2 25,8 25,8 24,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,7 13,0 14,3 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 13,5 14,2 18,0 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 96,6 96,6 95,3 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 10 972 16 558 16 558 16 036 19 831
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 58 53 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no