Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Store Bergan skole
Haneholmveien 170
3230 SANDEFJORD
Org.nr 874594342
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,3 25,6 26,6 27,1 29,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,6 15,6 16,3 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,8 108,8 68,4 71,6 72,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 12,9 20,5 19,8 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,5 15,7 16,5 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 18,4 17,9 19,1 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 970 17 083 17 693 17 499 19 039
Undervisningstimer totalt per elev 49 48 47 46 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no