Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stordal skule
Stordalsvegen 669
6250 STORDAL
Org.nr 974618397
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stordal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Stordal skule 16,7 17,1 17,8 15,4 17,8
Stordal kommune 16,7 17,1 17,8 15,4 17,8
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Stordal skule 11,9 11,1 10,3 10,1 8,7
Stordal kommune 11,9 11,1 10,3 10,1 8,7
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stordal skule 1 1 1 1 2
Stordal kommune 1 1 1 1 2
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stordal skule 172,2 162,6 151,0 121,8 69,3
Stordal kommune 172,2 162,6 151,0 121,8 69,3
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stordal skule 5,8 5,8 5,4 7,1 10,6
Stordal kommune 5,8 5,8 5,4 7,1 10,6
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stordal skule 13,0 12,1 11,2 11,4 9,0
Stordal kommune 13,0 12,1 11,2 11,4 9,0
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stordal skule 13,3 12,6 12,3 11,9 11,7
Stordal kommune 13,3 12,6 12,3 11,9 11,7
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stordal skule 15,2 15,5 13,3 13,5 13,6
Stordal kommune 15,2 15,5 13,3 13,5 13,6
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stordal skule 9,8
Stordal kommune 9,8
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stordal skule 15,1
Stordal kommune 15,1
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stordal skule 15,4
Stordal kommune 15,4
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stordal skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Stordal kommune 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Stordal skule 9 974 10 269 9 950 9 356 10 678
Stordal kommune 9 974 10 269 9 950 9 356 10 678
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Stordal skule 60 64 69 70 82
Stordal kommune 60 64 69 70 82
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no