Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stordal skule
Stordalsvegen 669
6250 STORDAL
Org.nr 974618397
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 17,8 15,4 17,8 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,3 10,1 8,7 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,6 151,0 121,8 69,3 57,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 5,4 7,1 10,6 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,2 11,4 9,0 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 12,3 11,9 11,7 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 13,3 13,5 13,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 92,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 269 9 950 9 356 10 678 10 737
Undervisningstimer totalt per elev 64 69 70 82 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no