Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stordal kommune
Kommunenr 1526
Alle grunnskoler med adresse i Stordal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,7 17,1 17,8 15,4 17,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,1 10,3 10,1 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 172,2 162,6 151,0 121,8 69,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 5,8 5,4 7,1 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,1 11,2 11,4 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,6 12,3 11,9 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 15,5 13,3 13,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 974 10 269 9 950 9 356 10 678
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 69 70 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no