Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stord ungdomsskule
Vikahaugen 20
5411 STORD
Org.nr 974563444
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,5 36,1 35,9 37,3 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,8 9,6 9,9 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,1 66,0 69,2 86,8 71,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 13,0 12,2 10,2 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 13,0 12,8 13,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,2 17,5 17,4 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 584 20 785 20 741 21 700 19 455
Undervisningstimer totalt per elev 71 67 68 66 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no