Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stord kommune
Kommunenr 4614
Alle grunnskoler med adresse i Stord kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 228,7 229,7 232,3 231,6 252,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,5 12,4 12,2 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 26 25 28 27 28
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,6 99,8 89,8 93,9 86,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 10,8 12,1 11,5 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,4 13,0 12,4 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 14,8 15,2 16,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,5 18,2 17,6 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 98,5 97,8 98,5 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 140 281 141 262 145 121 145 694 154 511
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 58 58 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no