Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stord kommune
Kommunenr 1221
Alle grunnskoler med adresse i Stord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 233,6 228,7 229,7 232,3 231,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,8 12,5 12,4 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 28 26 25 28 27
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,9 97,6 99,8 89,8 93,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 11,3 10,8 12,1 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 13,6 13,4 13,0 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 14,9 14,8 15,2 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 18,6 18,5 18,2 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 99,4 98,5 97,8 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 146 158 140 281 141 262 145 121 145 694
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 57 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no