Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stor-Elvdal ungdomsskole
Skoleveien
2480 KOPPANG
Org.nr 875273442
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stor-Elvdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 8,9 10,1 8,5 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 9,8 7,6 8,8 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,4 97,3 41,2 41,2 79,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 8,4 15,9 18,8 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 13,1 10,1 11,7 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 16,8 15,5 13,4 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 90,6 82,0 100,0 87,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 558 4 874 5 714 4 913 5 436
Undervisningstimer totalt per elev 83 67 87 74 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no