Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stor-Elvdal kommune
Kommunenr 0430
Alle grunnskoler med adresse i Stor-Elvdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 23,8 25,9 24,6 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,2 9,6 9,6 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,3 62,2 55,1 47,1 64,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 14,7 15,6 18,3 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,5 11,0 10,1 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 13,1 10,1 11,7 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 13,7 13,8 12,2 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,4 87,9 84,0 92,4 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 591 15 146 16 469 15 781 16 095
Undervisningstimer totalt per elev 72 70 74 74 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no