Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stor-Elvdal kommune
Kommunenr 3423
Alle grunnskoler med adresse i Stor-Elvdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 25,9 24,6 25,4 25,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,6 9,6 9,2 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 55,1 47,1 64,3 58,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 15,6 18,3 12,8 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,0 10,1 11,1 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 10,1 11,7 8,9 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,8 12,2 12,2 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,9 84,0 92,4 94,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 146 16 469 15 781 16 095 16 487
Undervisningstimer totalt per elev 70 74 74 77 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no