Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stonglandet skole
Hans Kr. Eriksens Vei 8
9392 STONGLANDSEIDET
Org.nr 975285510
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Senja kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Stonglandet skole 8,9 10,9 11,0 11,7 11,3
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Stonglandet skole 8,3 7,5 7,4 6,2 6,0
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stonglandet skole 1 0 1 1 1
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stonglandet skole 107,8 169,8 63,6 91,4 53,2
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stonglandet skole 7,2 4,0 10,0 6,0 9,8
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stonglandet skole 8,6 8,6 8,2 6,3 6,4
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stonglandet skole 10,3 7,6 7,5 8,3 7,0
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stonglandet skole 10,1 10,1 11,1 9,9 9,0
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stonglandet skole 7,5
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stonglandet skole 15,2
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stonglandet skole 7,0
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stonglandet skole 91,1 90,8 60,2 76,1 86,3
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Stonglandet skole 5 964 6 919 6 782 7 358 7 068
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Stonglandet skole 86 95 97 115 120
Senja kommune
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no