Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stonglandet skole
Hans Kr. Eriksens Vei 8
9392 STONGLANDSEIDET
Org.nr 975285510
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tranøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,9 10,9 11,0 11,7 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,5 7,4 6,2 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,8 169,8 63,6 91,4 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 4,0 10,0 6,0 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,6 8,2 6,3 6,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 7,6 7,5 8,3 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 10,1 11,1 9,9 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 90,8 60,2 76,1 86,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 964 6 919 6 782 7 358 7 068
Undervisningstimer totalt per elev 86 95 97 115 120
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no