Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokmarknes skole
Skolegata 3
8450 STOKMARKNES
Org.nr 874587982
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hadsel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,7 46,1 42,8 45,6 48,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 9,9 11,8 12,0 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 10 16 23 27
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,9 42,9 29,0 20,6 17,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,3 21,3 37,4 51,5 55,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,0 13,5 13,2 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 10,2 13,1 14,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 17,6 20,0 22,3 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,8 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 26,6 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 97,2 97,4 95,2 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 29 287 30 104 27 819 28 614 30 457
Undervisningstimer totalt per elev 68 71 60 59 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no