Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokmarknes skole
Skolegata 3
8450 STOKMARKNES
Org.nr 874587982
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hadsel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 43,0 45,7 46,1 42,8 45,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 10,4 9,9 11,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 12 10 16 23
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,1 35,9 42,9 29,0 20,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,5 26,3 21,3 37,4 51,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 11,9 12,0 13,5 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 11,1 10,2 13,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 19,2 17,6 20,0 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 26,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 99,7 97,2 97,4 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 24 738 29 287 30 104 27 819 28 614
Undervisningstimer totalt per elev 57 68 71 60 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no