Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokksund Oppvekstsenter
Stokksundveien 1080
7177 REVSNES
Org.nr 974620855
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Åfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,4 8,4 9,1 8,4 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 7,9 8,4 8,1 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 0 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 125,4 153,5 75,6 132,0 34,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 5,1 9,9 6,0 20,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 8,8 9,2 9,8 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,2 9,9 10,4 9,1 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 11,3 11,0 11,6 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 64,4 81,6 100,0 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 6 242 5 948 5 721 5 741 5 759
Undervisningstimer totalt per elev 84 90 84 87 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no