Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokksund barne- og ungdomsskule
Grøndalsvegen 2
6070 TJØRVÅG
Org.nr 981039548
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 17,5 16,6 13,8 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,6 10,3 11,6 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,5 98,1 156,4 151,1 141,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 9,0 5,7 6,7 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,2 10,8 11,5 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 13,4 13,2 15,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,7 13,6 14,5 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 330 10 203 9 936 8 479 7 878
Undervisningstimer totalt per elev 68 66 68 61 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no