Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokksund barne- og ungdomsskule
6070 TJØRVÅG
Org.nr 981039548
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,7 18,7 17,5 16,6 13,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,3 10,6 10,3 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,8 132,5 98,1 156,4 151,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 6,8 9,0 5,7 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 10,2 11,2 10,8 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,9 13,4 13,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 13,7 13,7 13,6 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 675 11 330 10 203 9 936 8 479
Undervisningstimer totalt per elev 64 68 66 68 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no