Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokke ungdomsskole
Ragnhildrødveien 1
3160 STOKKE
Org.nr 975271064
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,8 29,4 26,8 31,4 28,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 11,6 12,0 11,0 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 10 8 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,7 31,1 36,3 29,6 31,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,5 33,3 29,3 31,5 35,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 15,4 16,0 14,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 23,0 21,6 19,4 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 21,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 009 17 198 15 601 17 398 16 420
Undervisningstimer totalt per elev 62 57 55 60 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no