Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokke ungdomsskole
Ragnhildrødveien 1
3160 STOKKE
Org.nr 975271064
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,3 30,8 29,4 26,8 31,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 10,6 11,6 12,0 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 10 8 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,5 38,7 31,1 36,3 29,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,9 24,5 33,3 29,3 31,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 14,2 15,4 16,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,2 20,0 23,0 21,6 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 800 18 009 17 198 15 601 17 398
Undervisningstimer totalt per elev 54 62 57 55 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no