Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokke skole
Stokke
6057 ELLINGSØY
Org.nr 974573385
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 4,9 4,7 4,8 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 15,8 15,0 13,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,0 101,5 50,8 136,2 125,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 13,9 27,5 9,7 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 15,4 14,5 13,3 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,9 17,2 14,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 92,9 94,8 95,1 74,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 547 3 229 3 271 3 477 3 805
Undervisningstimer totalt per elev 52 47 50 54 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no