Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokkastrand skole
Austre Karmøyveg 340
4250 KOPERVIK
Org.nr 975275000
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,8 12,3 13,8 13,3 14,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,4 11,8 13,5 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,2 69,5 27,5 25,2 28,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 16,3 38,4 44,2 38,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,3 11,8 13,4 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 15,7 13,7 16,2 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 752 7 667 9 146 8 151 8 618
Undervisningstimer totalt per elev 57 55 63 55 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no