Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokkan ungdomsskole
Stokkanvegen 15
7507 STJØRDAL
Org.nr 975294625
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,7 48,4 46,5 42,9 42,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,9 10,8 11,2 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,8 106,2 138,0 177,2 93,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 9,1 7,1 5,6 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,6 14,7 15,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 21,4 20,7 21,3 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 100,0 97,7 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 27 607 27 940 27 523 24 979 24 105
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 61 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no