Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stokkan ungdomsskole
Stokkanvegen 15
7507 STJØRDAL
Org.nr 975294625
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 45,8 48,7 48,4 46,5 42,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,9 10,9 10,8 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,4 103,8 106,2 138,0 177,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 9,1 9,1 7,1 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 14,6 14,6 14,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 20,5 21,4 20,7 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,3 100,0 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 26 111 27 607 27 940 27 523 24 979
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 60 61 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no