Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Støver skole
Kløftveien 8
8030 BODØ
Org.nr 974627876
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 15,2 17,8 18,2 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,4 12,2 12,4 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,0 54,0 41,1 53,2 59,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,3 22,5 26,9 21,2 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,3 12,2 12,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,1 14,8 13,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,0 94,2 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 915 10 156 11 927 12 236 12 511
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 61 60 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no