Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Støver skole
Kløftveien 8
8030 BODØ
Org.nr 974627876
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 17,8 18,2 19,1 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 12,2 12,4 12,6 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,0 41,1 53,2 59,2 60,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5 26,9 21,2 18,9 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 12,2 12,4 12,6 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 14,8 13,5 14,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,0 94,2 94,3 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 156 11 927 12 236 12 511 13 682
Undervisningstimer totalt per elev 55 61 60 59 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no