Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Støren ungdomsskole
Basmoen 9
7290 STØREN
Org.nr 975282848
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 23,4 18,7 16,9 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,0 11,6 12,1 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,5 60,8 63,2 71,1 78,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 15,1 16,2 14,9 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 13,3 15,5 16,1 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 17,8 19,1 19,7 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,6 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 580 14 152 10 845 9 795 10 545
Undervisningstimer totalt per elev 57 66 56 54 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no