Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Støren ungdomsskole
Basmoen 9
7290 STØREN
Org.nr 975282848
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 22,2 23,4 18,7 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,5 10,0 11,6 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,1 76,5 60,8 63,2 71,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 14,0 15,1 16,2 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 15,3 13,3 15,5 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 19,7 17,8 19,1 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 13 528 13 580 14 152 10 845 9 795
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 66 56 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no