Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Støren barneskole
7290 STØREN
Org.nr 975282783
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Støren barneskole 19,2 21,0 22,0 23,7 22,9
Midtre Gauldal kommune 70,8 72,2 67,6 69,7 68,7
Trøndelag fylke 4 990,8 5 006,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Støren barneskole 11,8 11,3 11,4 11,1 12,6
Midtre Gauldal kommune 10,5 10,2 10,9 10,5 11,0
Trøndelag fylke 11,7 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Støren barneskole 4 3 3 3 4
Midtre Gauldal kommune 15 11 11 13 12
Trøndelag fylke 820 803
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Støren barneskole 46,8 65,5 80,4 89,1 66,9
Midtre Gauldal kommune 47,1 61,1 62,2 52,6 57,5
Trøndelag fylke 63,8 65,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Støren barneskole 23,4 16,0 13,2 11,6 17,2
Midtre Gauldal kommune 20,7 15,3 15,9 18,3 17,4
Trøndelag fylke 16,4 16,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Støren barneskole 11,5 11,5 11,5 11,3 13,0
Midtre Gauldal kommune 10,0 10,4 10,8 10,2 11,2
Trøndelag fylke 12,4 12,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Støren barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune 15,3 13,3 15,5 16,1 14,7
Trøndelag fylke 14,3 14,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Støren barneskole 13,3 13,6 14,1 13,2 16,9
Midtre Gauldal kommune 15,2 14,0 14,7 14,1 15,6
Trøndelag fylke 16,1 15,9
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Støren barneskole 12,8 16,6
Midtre Gauldal kommune 12,4 13,4
Trøndelag fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Støren barneskole 13,8 17,3
Midtre Gauldal kommune 12,9 16,2
Trøndelag fylke 16,7 16,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Støren barneskole 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune 19,7 19,2
Trøndelag fylke 18,1 17,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Støren barneskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Midtre Gauldal kommune 98,4 100,0 98,9 98,9 98,8
Trøndelag fylke 96,8 97,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Støren barneskole 13 243 14 373 15 241 16 237 15 428
Midtre Gauldal kommune 46 783 47 289 44 313 46 073 44 929
Trøndelag fylke 3 190 079 3 192 890
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Støren barneskole 63 65 65 67 59
Midtre Gauldal kommune 68 70 66 69 65
Trøndelag fylke 61 61
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no