Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Støren barneskole
7290 STØREN
Org.nr 975282783
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 19,2 21,0 22,0 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,8 11,3 11,4 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,6 46,8 65,5 80,4 89,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 23,4 16,0 13,2 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,5 11,5 11,5 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 13,3 13,6 14,1 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 279 13 243 14 373 15 241 16 237
Undervisningstimer totalt per elev 69 63 65 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no