Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stjørdal kommune
Kommunenr 5035
Alle grunnskoler med adresse i Stjørdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 292,9 316,9 309,0 311,6 314,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 10,9 11,5 11,3 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 33 39 44 45 43
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,1 78,9 72,3 69,7 74,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 12,3 14,1 14,6 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,3 12,2 11,8 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 13,5 13,8 14,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 16,1 17,4 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 97,4 96,3 97,2 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 185 893 201 244 195 495 199 584 203 889
Undervisningstimer totalt per elev 60 65 62 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no