Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stinta skole Barne- og Ungdomstrinnet
Stinteveien 4
4836 ARENDAL
Org.nr 875283022
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,4 45,0 42,0 40,2 43,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,4 14,1 14,8 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 11 10 9 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,4 46,7 49,6 56,9 69,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 24,4 23,8 22,0 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 14,2 16,3 15,8 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,1 17,0 16,0 18,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 19,7 19,2 20,0 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,0 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,7 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 25 907 26 905 24 628 24 026 26 093
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 50 48 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no