Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiklestad skole
Leksdalsvegen 38
7656 VERDAL
Org.nr 975279332
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,3 15,3 17,2 18,6 17,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 13,7 12,1 13,3 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,1 77,8 102,1 86,0 79,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 15,9 11,1 13,0 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 13,8 12,2 13,4 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 16,6 13,6 15,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 718 10 202 11 961 11 628 11 193
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 61 56 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no