Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stigeråsen skole
Stigeråsen 58b
3726 SKIEN
Org.nr 975295850
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 21,8 24,5 24,1 21,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 14,9 13,7 13,0 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,4 117,6 91,3 67,5 59,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 11,5 13,6 18,6 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,8 13,8 13,1 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 20,1 17,3 14,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 284 14 666 16 338 17 215 15 321
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 54 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no