Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stig skole (utgått)
Garver Ytteborgs Vei 145
0977 OSLO
Org.nr 974590425
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 691
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no