Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stig skole (UTGÅTT)
Garver Ytteborgs Vei 145
0977 OSLO
Org.nr 974590425
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,2 36,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,0 47,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 78,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 792 25 691
Undervisningstimer totalt per elev 68 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no