Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat)
Vollenveien 34
1390 VOLLEN
Org.nr 984666675
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 7,8 7,1 7,4 7,3 9,8
Asker kommune 36,9 45,8 50,6 49,1 50,1
Akershus fylke 297,8 304,4 304,9 305,1 311,8
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 8,1 10,1 8,6 9,2 8,0
Asker kommune 10,3 9,9 10,0 11,0 11,3
Akershus fylke 9,8 10,1 9,9 10,2 10,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 2 3 3 2 4
Asker kommune 4 10 12 9 12
Akershus fylke 25 32 32 30 34
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 31,0 25,7 20,3 27,4 18,8
Asker kommune 94,4 45,1 39,7 57,5 45,1
Akershus fylke 97,8 80,7 84,8 92,2 86,3
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 25,1 37,4 40,5 32,2 41,0
Asker kommune 10,6 20,9 23,9 17,8 24,4
Akershus fylke 8,4 10,6 10,5 9,8 11,0
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 9,8 12,2 10,4 11,1 9,6
Asker kommune 12,8 12,7 12,6 16,6 13,8
Akershus fylke 12,5 12,9 12,2 12,9 12,7
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune 8,2 9,3 12,0 7,7 12,3
Akershus fylke 12,1 12,8 13,3 13,0 14,8
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 14,8 18,5 13,6 14,2 11,4
Asker kommune 13,5 13,7 13,8 14,9 15,2
Akershus fylke 14,5 15,0 14,5 14,9 15,4
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 11,7
Asker kommune 15,4
Akershus fylke 14,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 11,1
Asker kommune 16,1
Akershus fylke 14,1
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 0,0
Asker kommune 13,6
Akershus fylke 17,2
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 76,4 72,9 64,8 71,6 36,2
Asker kommune 94,9 95,6 90,0 91,7 87,3
Akershus fylke 91,3 89,5 88,1 88,8 89,7
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 5 546 4 972 5 257 5 216 6 965
Asker kommune 25 674 30 335 32 691 32 405 34 893
Akershus fylke 175 064 180 292 189 363 189 898 194 353
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 91 73 86 80 93
Asker kommune 70 70 68 64 63
Akershus fylke 72 69 70 69 66
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no