Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat)
Vollenveien 34
1390 VOLLEN
Org.nr 984666675
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,1 7,4 7,3 9,8 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 8,6 9,2 8,0 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,7 20,3 27,4 18,8 24,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 37,4 40,5 32,2 41,0 35,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 10,4 11,1 9,6 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 13,6 14,2 11,4 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 72,9 64,8 71,6 36,2 29,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 972 5 257 5 216 6 965 8 149
Undervisningstimer totalt per elev 73 86 80 93 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no