Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat)
Vollenveien 34
1390 VOLLEN
Org.nr 984666675
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 7,8 7,1 7,4 7,3 9,8
Asker kommune 682,5 693,2 703,7 713,7 767,1
Akershus fylke 6 433,1 6 509,8 6 645,6 6 854,4 7 076,9
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 8,1 10,1 8,6 9,2 8,0
Asker kommune 13,4 13,1 13,3 13,1 12,4
Akershus fylke 13,9 13,8 13,8 13,5 13,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 2 3 3 2 4
Asker kommune 91 98 90 91 107
Akershus fylke 826 874 867 907 964
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 31,0 25,7 20,3 27,4 18,8
Asker kommune 90,9 84,0 93,1 93,2 80,6
Akershus fylke 95,4 91,5 93,7 90,9 86,5
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 25,1 37,4 40,5 32,2 41,0
Asker kommune 13,3 14,2 12,8 12,8 14,0
Akershus fylke 12,8 13,4 13,0 13,2 13,6
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 9,8 12,2 10,4 11,1 9,6
Asker kommune 14,8 14,7 15,3 14,9 13,6
Akershus fylke 15,2 15,1 15,1 14,6 14,2
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune 14,8 14,1 13,7 13,8 14,0
Akershus fylke 15,3 15,4 15,5 15,6 15,6
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 14,8 18,5 13,6 14,2 11,4
Asker kommune 18,2 18,2 18,4 17,7 16,8
Akershus fylke 18,6 18,5 18,5 18,2 17,7
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 11,7
Asker kommune 15,2
Akershus fylke 15,8
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 11,1
Asker kommune 18,1
Akershus fylke 18,4
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 0,0
Asker kommune 17,6
Akershus fylke 19,4
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 76,4 72,9 64,8 71,6 36,2
Asker kommune 96,2 96,9 96,3 96,8 96,0
Akershus fylke 94,6 93,4 94,0 94,0 93,5
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 5 546 4 972 5 257 5 216 6 965
Asker kommune 436 848 444 340 444 913 459 247 497 000
Akershus fylke 4 035 946 4 115 323 4 199 910 4 348 831 4 487 812
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Stiftelsen Vollen Montessoriskole (privat) 91 73 86 80 93
Asker kommune 53 54 53 54 57
Akershus fylke 51 51 52 53 54
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no