Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, Tomasskolen (privat)
Festningsgata 2
7014 TRONDHEIM
Org.nr 982722861
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, Tomasskolen (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,4 14,7 15,2 16,1 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 7,8 7,9 8,7 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,7 108,0 230,0 83,8 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,4 6,8 3,3 9,9 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 11,2 9,3 10,8 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 6,0 8,7 8,6 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 11,8 11,1 13,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 100,0 97,2 97,6 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 434 9 728 10 221 10 958 10 363
Undervisningstimer totalt per elev 84 90 89 82 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no