Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, Tomasskolen (privat)
Festningsgata 2
7014 TRONDHEIM
Org.nr 982722861
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, Tomasskolen (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 12,4 14,7 15,2 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 8,4 7,8 7,9 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,9 108,7 108,0 230,0 83,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 7,4 6,8 3,3 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 9,3 11,2 9,3 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,1 9,8 6,0 8,7 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 11,1 11,8 11,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 92,6 100,0 97,2 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 8 930 8 434 9 728 10 221 10 958
Undervisningstimer totalt per elev 88 84 90 89 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no