Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Trondheim International School (privat)
Festningsgata 2
7014 TRONDHEIM
Org.nr 986859659
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Trondheim International School (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 16,4 16,6 18,1 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,8 12,8 12,8 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,9 141,8 93,5 112,2 142,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 8,6 12,0 9,5 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,1 19,5 19,4 16,6 17,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 18,3 13,1 15,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 21,5 21,6 18,3 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 29,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,5 89,7 100,0 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 10 678 10 298 10 230 10 659 10 064
Undervisningstimer totalt per elev 54 51 55 55 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no